Vantaan koulujen Mestarit ja Kisällit

Julkaistu 23.9.2022

Olisiko sinulla muistoja vantaalaisesta kouluelämästä? Nyt olisi erinomainen tilaisuus jakaa näitä muistoja nuoremmille sekä saada niitä tallennettua Vantaa-Seuran Mestarit ja kisällit-hankkeessa!

Vantaa-Seura haluaa tuoda Vantaan entiset ja nykyiset koululaiset yhteen kertomaan toisilleen ja oppimaan toisiltaan vantaalaisesta koulunkäynnistä ja kouluista.

Ideana on ensisijaisesti, että ikäihmiset kertovat omia koulumuistojaan omista kouluistaan tapaamisissa, koululaiset puolestaan kertovat omasta koulustaan ja sen ympäristöstä. Ryhmä voi myös tehdä yhdessä retkiä ikäihmisten entisiin kouluihin tai mukana olevien lasten kouluihin sekä dokumentoida niitä ja niistä kerrottuja tarinoita haluamallaan tavalla.

Sekä ikäihmisten että nykyisten koululaisten kertomuksia tallennetaan ja ryhmä voi dokumentoida joitakin vantaalaisia kouluja valokuvaamalla, videoimalla, piirtämällä tai muulla haluamallaan tavalla. Kouluista sekä tallennetuista muistoista on tarkoitus kerätä tietopaketti mobiilioppaaseen, jonka Vantaa-Seura julkaisee eMuseo-palvelimella. eMuseoon on mahdollista rakentaa yhdestä tai useammasta kohteesta opas, joka on käytettävissä mobiililaitteella, tabletilla tai tietokoneella. Näihin oppaisiin on mahdollista lisätä tekstiä, kuvia, karttoja, ääntä sekä videota ja rakentaa vaikkapa pelattavan tietovisan!

Mestarit ja kisällit –toiminnassa ideana on, että toimintaan osallistuvat lapset ja ikäihmiset saavat myös itse ideoida ja vaikuttaa siihen, mitä tapaamisissa tehdään ja miten tarinat sekä koulut dokumentoidaan. Pääajatus on, että lapset oppivat entisajan kouluelämästä ikäihmisiltä ja ikäihmiset taas nykyajan koulunkäynnistä lapsilta. Tämän ohella eri ryhmät voivat opastaa ja auttaa toisiaan erilaisien dokumentointimenetelmien omaksumisessa. Vantaa-Seuran puolesta toimintaa koordinoimassa on yhdistyksen kulttuurituottaja Elina Terävä, joka osallistuu tapaamisiin sekä avustaa erityisesti kerätyn materiaalin viemisessä eMuseoon.

Kiinnostuitko Vantaan koulujen mestarit ja kisällit-toiminnasta? Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää laittamalla viestiä elina.terava@vantaaseura.fi!

Valtakunnallinen Mestarit ja kisällit –hanke on ylisukupolvista paikallis- ja kulttuuriperintötyötä. Hanke lähti liikkeelle Kotiseutuliiton ja Kulttuurirahaston yhteisenä suurhankkeena 2018-2020, jonka päätyttyä hankkeen jatko-osaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kesällä 2022 Mestarit & kisällit -toimintamalli sai Euroopan kulttuuriperintöpalkinnon (European Heritage Awards / Europa Nostra Awards) koulutuksen ja taitojen sarjassa (Education, training and skills). Toimintaa koordinoi Suomen Kotiseutuliitto ja se on myöntänyt Vantaa-Seuralle avustuksen Vantaan koulujen mestarit ja kisällit -toimintaan.

Vantaa-Seura