Yhdistys

Vantaa on kaupunki, josta on syytä olla ylpeä - Vantaa-Seura haluaa saada kaikki viihtymään kotikulmillaan!

Vantaa-Seuran tavoitteena on tutustuttaa ihmiset lähiympäristöönsä, sen historiaan, kulttuuriin ja tapahtumiin. Teemme aktiivista kotiseututyötä koko Vantaan alueella ja tarvittaessa otamme kantaa vantaalaisen rakennuskulttuurin ja kulttuuriympäristön puolesta. Tähtäämme toiminnallamme vantaalaisen kotiseutuidentiteetin löytämiseen ja Vantaan vetovoimaisuuden lisäämiseen. Vuonna 2017 Vantaa-Seura valittiin Suomen parhaaksi kotiseutuyhdistykseksi.

Vantaa-Seura toivottaa kaikki kotiseudun historiasta ja tapahtumista kiinnostuneet, niin syntyperäiset, tänne muuttaneet kuin muuten vain alueesta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan. Kun tuntee omat kotikulmansa, on niissä myös helpompi viihtyä! Teemme kotikulmia tutuksia järjestämällä runsaasti tapahtumia sekä julkaisemalla vuosikirjaa Helsingin pitäjä - Vantaa.

Yhdistys on perustettu vuonna 1961 Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys ry -nimellä. Vuonna 1983 yhdistys lyhensi nimensä Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistykseksi.

Vantaa-Seura – Vandasällskapet ry muutettiiin yhdistyksen nimeksi syyskokouksessa 2006. Johtokunta oli pohtinut nimenvaihdosta jo pitkään. Entinen nimi liitettiin usein Helsingin pitäjän kirkonkylään, vaikka yhdistyksen toimialueena on perustamisesta lähtien vuodesta 1961 ollut koko Vantaa. Vantaa-Seuran uusi nettisivusoite www.vantaaseura.fi otettiin heti käyttöön. Uusia jäseniä on liittynyt nimenmuutoksen jälkeen runsaasti. Tällä hetkellä Vantaa-Seurassa on yli 500 jäsentä.

Oikealla näkyvä Vantaa-Seuran logo on vuodelta 1986. Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistys ehti toimia 25 vuotta, ennen kuin yhdistys hankki itselleen oman tunnuksen. Tunnuksen suunnittelusta järjestettiin suunnittelukilpailu Vantaan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen piirtäjälinjan oppilaille. Tammikuussa 1986 yhdistyksen johtokunnalla oli edessään lähes kymmenen erilaista ehdotusta. Eniten johtokuntaa miellytti aihe, joka oli rakennettu Kirkonkylän myllyn ikkunasta. Voittaneen työn tekijäksi paljastui Helka Rusanen. Nelikulmainen myllyn ikkuna kertoo meille Vantaan perinteen neljästä vaiheesta ensin Helsingin pitäjänä ja sen jälkeen Helsingin maalaiskuntana, Vantaan kauppalana ja nyt Vantaan kaupunkina. Ikkuna yhdistyksen symbolina antaa myös mahdollisuuden katsoa kahteen suuntaan: taaksepäin eiliseen, mutta myös tulevaisuuteen.

Vantaa-Seura