Perinteentallennus

Kuva: Olli Leino

Perinteentallennus

Vantaa-Seuran tärkeänä tehtävänä kotiseutuyhdistyksenä on vantaalaisen suullisen ja visuaalisen perinteen tallentaminen.

Lauri Leppäsen rahasto

Vantaa-Seuran yhteydessä toimii kotiseutuneuvos Lauri Leppäsen nimeä kantava rahasto, joka keskittyy perinteen tallennukseen. Rahaston varoin kerätään mm. suullista perinnettä sekä tallennetaan vantaalaista maisemaa valokuvaamalla. Rahasto on myös taltioinut yhdistyksen tapahtumia.

Kaivoksela asuinalueena -kysely 2022

Ensimmäiset kerrostaloasukkaat muuttivat Kaivokselan alueelle 60 vuotta sitten. Merkkipaalun kunniaksi Kaivoksela-seura ja Vantaa-seura keräävät Kaivokselan nykyisten ja entisten asukkaiden ajatuksia asuinympäristöstään. Koottavat tiedot arkistoidaan Vantaan kaupunginmuseoon, josta niitä voidaan hyödyntää niin historiankirjoituksessa kuin kaupunkisuunnittelun tarpeissa.

Kaivoksela-kyselyyn voi vastata 31.3.2022 asti oheisesta linkistä: https://forms.gle/VABAUcLFn4eYUs7Q8

Lisätiedot: Vantaa-seuran ja Kaivoksela-seuran johtokunnan jäsen Annukka Lyra, annukka.lyra@gmail.com

Vanhojen lastenlorujen tallennus

Vuonna 2016 aloitettiin vanhojen lastenlorujen tallennus. Loruja etsittiin arkistoista ja niitä kyseltiin jäseniltä. Loruista on koottu moniste, jonka pohjalta on pidetty vanhan ajan loruhetkiä lapsille. Loruja ja loruhetkiin liittyviä muistoja voi yhä lähettää yhdistyksen henkilökunnalle!

Vantaan vanhat maatilat

Projektissa tutkitaan arkistoaineiston ja haastatteluiden avulla, kuinka maatalous ja maatilat ovat muuttuneet hurjalla vauhdilla kasvavassa lentokenttäkaupungissa. Samalla tallennetaan vanhoihin vantaalaisiin maatiloihin liittyvää perimätietoa ja valokuvia.

Hanke alkoi vuonna 2016 ja sitä rahoittaa Helsingestiftelsen (ent. Aktiatiftelsen i Vanda). Projektin ensimmäiset artikkelit koskivat Övre Nybackan tilaa ja niitä julkaistiin Vantaa-Seuran vuosikirjassa Helsingin pitäjä – Vantaa 2017.

Muistojeni Vantaa – kotiseutukuunnelmat

Vuosina 2012–2013 tuotimme Vantaa-aiheisia kotiseutukuunnelmia yhteistyössä Koivukylän vanhustenpalvelukeskuksen ja Audient Firstin kanssa. Hankkeeseen liittyi leikkimuistokysely, jossa selvitettiin mm. vantaalaisten leikkejä, leikkipaikkoja ja leikkikaluja eri aikakausina.

Rynnäkkötykit isänmaamme puolustajina

Lauri Leppäsen rahasto kustansi vuonna 2001 kotiseutuneuvos Lauri Leppäsen sota-ajan muistelmat: Rynnäkkötykit isänmaammepuolustajina. Kirjan toimitti Jukka Hako. Ensimmäinen painos myytiin heti lopuun samoin kuin heti perään otettu toinen painos.

Muistelmissaan Lauri Leppänen kertoo jatkosodan mm. Tali-Ihantalan-taisteluista, joissa hän toimi rynnäkkötykin ampujana. Sota-ajan muistelmat olivat ajankohtaisia, kun Tali-Ihantala-elokuva tuli ensi-iltaan joulukuussa 2007.

Vantaa-Seura